Rabu, 27 Maret 2013

Nu Balik ti Panyabaan
Ceu Néndén geus anjeucleu, diuk dina motorna nu distarndarkeun. Tayohna geus rada lila nungguan. Seukeut neuteup kuring nu karék anjog. Teu katémbong kasono dina teuteup, sikep jeung ucap-ucapanna, najan leuwih ti lima taun teu panggih jeung kuring, salaku adina. Enya, geus béda. Ceu Néndén geus kapanggih hirupna. Salakina geus diangkat jadi PNS. Imah pageuh kandaraan boga, hirup taya kakuranganana.

"Tah ka lebah dinya...!" Curukna bentik, nunjuk ka lebah tégalan nu rembet.

Ngaléngkah bari rambisak, ngasruk nyuay-nyuaykeun eurih nu lantis ku cihujan. Dipirig réangna sasatoan nu marulang tas bubuara. Layung ngempur na sela dangdaunan. Kuring anjog ka lebah tangkal kiara. Angin ipis ngahiliwir, langit bengras, manuk-manuk sukan bungah. Tapi hatékuring muwuh asa disiksik. Kasedih, kapeurih, kahanjelu, ranceb nusuk jajantung. Nyegruk nyaluuh kana pajaratan indung nu ngajembrung.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog