Senin, 18 Februari 2013

Saeutik Ngeunaan Filsafat Aristoteles


Filsafat Aristoteles ngembang dina tilu sampalan. Nu kahiji nyaéta waktu masih kénéh diajar di Akademi Plato waktu gagasanna masih deukeut jeung guruna, tuluy waktu ngungsi, jeung nu panungtung sawaktu manéhna mingpin Lyceum ngawengku genep karya tulisna nu ngabébérkeun masalah logika, nu dianggap sabagé karya-karyana nu pan pentingna, salian pangdeudeulna dina widang Metafisika, Fisika, Etika, Politik, Ilmu kedokteran, Ilmu Alam jeung karya seni.

Dina widang élmu alam, manéhna mangrupakeun jalma nu pangheulana ngumpulkeun jeung ngumpak-ngumpak (mengklasifikasikan) spesies-spesies biologi nu sistematis. Karyana ieu ngagambarkeun kumaha kecenderunganana kana analisa kritis, jeung pencarian ngeunaan hukum alam jeung keseimbangan kana alam.

Patojaiyah jeung Plato nu ngébréhkeun téori ngeunaan bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles ngajelaskeun yén materi teu mungkin mun euweuh bentuk sabab manéhna aya (eksis). Kamandangna (pemikiran) nu séjén nyaéta ngeunaan laju (gerak) dimana disebutkeun sakabéh benda laju nuju hiji tujuan, hiji kamandang nu disebutkeun bercorak teleologis. Sabab benda teu bisa laju (bergerak) ku soranganana mangka kudu aya penggerak dimana eta penggerak kudu boga penggerak nu séjénna tug nepi ka penggerak pangheulana nu cicing (tak bergerak) nu saterusna disebut ku theos, nyaéta hartina dina Bahasa Yunani ayeuna dianggap Tuhan. Logika Aristoteles nyaéta hiji sistim cara mikir deduktif (deductive reasoning), nu malah nepi ka ayeuna masih dianggap sabagé dasar tina sagala atikan ngeunaan logika formal. Sok sanajan kitu, dina jero panalungtikan (penelitian) ilmiahna manéhna rumasa ogé pentinga observasi, eksperimen, jeung cara mikir (berfikir) induktif (induktive thingking).
Hal séjén dina rarangka mikir nu jadi sumbangan penting Aristoteles nyaéta silogisme nu bisa dipaké pikeun metot kacindekan nu anyar nu ngepas tina dua bebeneran (kebenaran) nu geus aya. Misalna aya dua pernyataan (premis)
Sakur jalma pasti bakal paéh (premis mayor)
Sokrates nyaéta jalma (premis minor)
Mangka bisa dicokot kacindekan yén Sokrates pasti bakal maot.

Sumber : https://www.facebook.com/muklis.gumilang/posts/609748765706863
dialihbasakeun ku : Irfan el Fikr

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog