Selasa, 05 Februari 2013

Pragmen Kiwari


Der!
Musik ngageder
Diskotik peupeus
Teu nolih nagri harénghéng
Nu daratang moyég, jogéd.

Gur!
Hulu-hulu pangagung kahuru
Isu pulitik ngelun nyambuangkeun hangru
Nerekab nyaliarakeun hawa panas.
Hoghag. Papada manéhna.
Teu paduli. Norma, adab, adat.
Silih sangka, silih supata

Ngong!
Ulama, pendeta, brahma mapadonan
Jalan surga-naraka
Welas-asih Gusti taya papadana
.
Anggang ti kariaan,
Jauh ti padungdengan,
Tebih ti wejangan-wejangan
Angin tingtrim ngagilisir nurih ati jalma-jalma leutik
Cangra bulan nyasaak rasa galandangan
Jerit kingkinna abadi, inghak susahna manjang
Tunggara nu hamo ingkah, salawasna.

Nu hirup malarat rosa
Teu bisa adu rega jeung nasib. Saindengna

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog