Selasa, 29 Januari 2013

Neutrino, Partikel nu Leuwih Leutik ti Atom


Unggal menit, milyaran partikel ngaliwat nyulusup kana awak urang. Lintasan maranehna laju, nyulusup kana sagala rupa jiga nu euweuh wé materi padet téh, pikeun maranéhna mah. Eta téh nyaéta neutrino, partikel "tanpa massa". Sawatara hiji studi anyar-anyar ieu geus ngébréhkeun yén partikel nu teu bermuatan ieu teh sabenerna boga massa, ngan neutrino tetep ngarupakeun partikel subatomik (leuwih leutik ti atom) nu panghéséna ditalungtik pikeun para ahli fisika moderen. Utamana kusabab akibat nu dihasilkeunna kana struktur atom waktu maranéhna incah (gerak), leutik pisan. Ku sabab ukuranana nu leutik kacida maranéhna mampu nyulusup sagala rupa saolah-olah maranehna teh ririwa. Ngan rada untungna, sabab aya sababaraha neutrino nu geus bisa ditalungtik ngaliwatan detektor heuseus nu aya di hiji laboratorium di Kutub Selatan, ngajadikeun para ilmuwan geus mimiti bisa nalungtik ngeunaan ayana tina dimensi séjén. Hiji dunya séjén jeung kahirupan séjén.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog