Selasa, 29 Januari 2013

Harti Kafir Dina Qur'an

Ku: Muklis Gumilang dialih bahasakeun ku Irfan el fikr.

Numutkeun sababarah babaturan ahli tafsir: Tina definisi Qur'an, anu disebut 'kafir' lain jalma anu beda agama. Nu disebut kafir nyaéta singsaha anu panon jeung ceuli qalbu di jero dadana teu berfungsi. Asal kecap 'kafir' jeung 'kufur' nyaéta 'kafara' nu hartina 'katutup' (kecap ieu saterusna diserep kana bahasa Inggris jadi 'cover' hartina turub). 'Kafir" nyaéta jalma-jalma nu masih katutup tina "Al-Haqq" (kebenaran mutlak). Panon jeung ceuli nu di jero dada, maksudna nyaéta panon jeun ceuli nu ayana lain dina tingkatan (level) jasad urang, tapi leuwih jero deui. Mata jeung ceuli nu  dimaksud nyaéta panon jeung ceuli nu aya dina "qalb" kita, jero dada/"shudur", nu aya dina tingkatan (level) "nafs". ''Shuduur" hartina 'dada spiritual', sakumaha hate nu biasa urang apal, lain liver atawa jantung, tapi leuwih kana 'hate sepiritual' nyaéta nurani.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog