Jumat, 20 Januari 2012

Hanas

Ti Wulan aya nu nyirorot buburicakan. Teu sirik najong gelas cikopi nu disanghareupan, kuring lumpat bari tatanggahan. Nu nyirorot atrat katojo cahya wulan kebat ka lebah astana. Poho kasieun pikir jimat pédah malem jumaah, beretek lumpat lir singa ngudag kijang.
Usaha teu mubah méméh nu nyirorot neumbrag lemah leungeun geus namprak, nyanggap.'jéprak!' saking tarik nuragrag sada nu beulah, nyatana ngabayabah, cepel tur baseuh, ngaleméréh kana pigeulangan. teu kungsi lila aya sora tan katingal,
" Hihihi...Kop tampanan podol ucing uing!"
Sora nini nyirihil.

@banjar2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog