Rabu, 15 Februari 2012

Ngupahan Diri

Cunduk waktu ninggang datang mangsa pikeun bebenah! Waktu nyérélék teu karasa nalikung saban rénghap.
Tong teuing loba mikiran mangsa katukang, ari lain pikeun ngeunteung jeng nyonto mah. Tong loba luhlah, humandeuar komo ngagugulung kahanjakal, da moal matak ngarobah nanaon kanu geus atawa keur karandapan. Pancegkeun haté, giligkeun pikir, tigin leumpang nyorang jalan anyar, nu lewih hadé. Mugia rahayu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog