Jumat, 20 Januari 2012

Getih Kurban


Sapi nu panungtung téh ieu mah hade pisan. Kualitas nomer hiji jigana mah. Eta we nya lintuh nya bersih awakna ogé. Bubuhan sapi pajabat. Antukna kécécét sapi téh dipeuncit, getih mancur tina tikorona. Ti menit ka menit, getih teu ieuh saat, geus lima belas menit, getih hayuh ngocor, jiga pancuran. Jalma-jalma geus ting raringeuh bari ting kecewis. Hémeng. Waktu terus ngeteyep, getih sapi geus samumuncangan ngeueum lembur.

@Banjar2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog